Arbeidsmarktprognose 2016-2017

Geplaatst op 01-01-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: UWV

De Nederlandse economie is stabiel en groeit gestaag verder. Het economische herstel komt tot stand in meerdere sectoren van de economie. Naast groei van de werkgelegenheid in de uitzendsector dragen dit jaar ook andere sectoren zoals groothandel en bouwnijverheid bij aan de banengroei.

Dit rapport gaat in op de verwachte vraag naar arbeid van werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals dat tot uiting komt in de (nog) niet-vervulde arbeidsvraag (vacatures) en het onbenut arbeidsaanbod (werkloze beroepsbevolking en WW-gerechtigden), komen ook aan bod. De prognoses zijn gericht op de korte termijn: 2016 en 2017.