Ervaring werkt!

TalentPlussers zijn zonder uitzondering mensen met een enorme drive. Zij wachten niet af, maar zoeken actief en gestructureerd naar werk en hoe kan dat beter dan in een actieve netwerkorganisatie. Een Netwerkorganisatie waar leden gebruik maken van elkaars kennis, kunde en vooral van elkaars netwerk. Elkaar coachen, scherp houdend en blijvend motiveren om onderscheidend te worden op de moderne arbeidsmarkt. TalentPlus heeft maar één doel: participatie op de arbeidsmarkt. Op korte termijn een nieuwe baan of voldoende opdrachten als zelfstandig ondernemer.

Gemiddeld krijgt 60% van de deelnemers, van de plaatselijke afdelingen van TalentPlus binnen 1 jaar een betaalde baan!

Wekelijkse bijeenkomsten

De leden van TalentPlus komen in caronatijd een dagdeel per week o.a. via Zoom bijeen, normaal is dit een fysieke bijeenkomst op lokatie van de afdeling. Naast de fysieke afdelingen bestaat er ook een Digitale afdeling. Vast onderdeel is de zogenoemde Tour d’Horizon: de leden delen de ervaringen van de afgelopen week en de plannen voor de komende week. Daarnaast worden ondermeer de volgende activiteiten ontplooid:

  • methodieken heroriëntatie op de arbeidsmarkt
  • netwerken
  • uitnodigen externe sprekers m.b.t. actuele onderwerpen
  • organiseren trainingen
  • actief gebruik maken van LinkedIn en andere sociaal media

Lees hier de ervaringen van enkele TalentPlusleden.

Aanmelden proeflidmaatschap

U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Uw gegevens worden ingevoerd in de TalentPlus administratie. U ontvangt ter verificatie en accordering een emailbericht. Aansluitend neemt de voorzitter van de dichtstbijzijnde afdeling contact met u op.

Aanmelden proeflidmaatschap

Intakegesprek

Voorafgaand aan het lidmaatschap heb je een vrijblijvend gesprek met de afdelingsvoorzitter of zijn/haar plaatsvervanger .

Lidmaatschap

Na het intakegesprek is er de mogelijkheid om enkele keren vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen om de sfeer en werkwijze te ervaren. 

Als je hierna besluit om definitief lid van TalentPlus te worden, dan moet je binnen 6 weken je proeflidmaatschap omzetten in een lidmaatschap via deze website. De contributie bedraagt  € 10,- per maand en eenmalig € 25,- administratiekosten. De contributie en eenmalige kosten worden uitsluitend via automatische incasso verrekend. Uw lidmaatschap wordt per email bevestigd