Aanmelden

Ervaring werkt!

TalentPlussers zijn zonder uitzondering mensen met een enorme drive. Zij wachten niet af, maar zoeken actief en gestructureerd naar werk en hoe kan dat beter dan in een actieve netwerkorganisatie. Een Netwerkorganisatie waar deelnemers gebruik maken van elkaars kennis, kunde en vooral van elkaars netwerk. Elkaar coachen, scherp houdend en blijvend motiveren om onderscheidend te worden op de moderne arbeidsmarkt. TalentPlus heeft maar één doel: participatie op de arbeidsmarkt. Op korte termijn een nieuwe baan of voldoende opdrachten als zelfstandig ondernemer.

Gemiddeld krijgt 60% van de deelnemers, van de plaatselijke afdelingen van TalentPlus binnen 1 jaar een betaalde baan!

Wekelijkse bijeenkomsten

De deelnemers bij TalentPlus komen een dagdeel per week op lokatie van de afdeling bijeen.  Naast de fysieke afdelingen bestaat er ook een Digitale afdeling, waar wekelijks online meetings zijn. Vast onderdeel is de zogenoemde Tour d’Horizon: de deelnemers delen de ervaringen van de afgelopen week en de plannen voor de komende week. Daarnaast worden ondermeer de volgende activiteiten ontplooid:

  • optimaliseren CV en Linkedin profiel
  • optimaliseren motivatiebrieven
  • actief gebruik maken van LinkedIn en andere social media
  • onderling oefenen van sollicitatie gesprekken (telefoon/online/fysiek)
  • methodieken heroriëntatie op de arbeidsmarkt
  • netwerken
  • uitnodigen externe sprekers m.b.t. actuele onderwerpen
  • organiseren trainingen

Lees hier de ervaringen van enkele TalentPlus deelnemers.

Aanmelden als deelnemer

Om iedere drempel tot deelname aan onze bijeenkomsten weg te nemen en ook deelnemers met een “smalle beurs” volledig toegang te gunnen tot onze bijeenkomsten worden geen verplichte registratie- en lidmaatschapsgelden geïncasseerd.

In plaats daarvan vragen we jou om een donatie. Dit kun je betalen na een bijeenkomst of op het moment dat je een baan hebt gevonden. Jij bepaalt zelf de hoogte van dit bedrag en dit mag ook € 0,-- zijn, indien je vindt dat onze diensten geen waarde voor je hebben gehad. Verder kun je ervoor kiezen om, na het vinden van een nieuwe baan, Donateur te worden. Wij regelen dan de automatische incasso van € 10, =/ maand tot het moment dat jij besluit dat het stopt.

Jij kunt je aanmelden via onderstaande link. Jouw gegevens worden ingevoerd in de TalentPlus administratie. Je ontvangt ter verificatie en accordering een emailbericht. Aansluitend neemt de voorzitter van de dichtstbijzijnde afdeling contact met jou op.

Aanmelden deelnemer

 

Intakegesprek

Voorafgaand aan het deelnemerschap heb je een vrijblijvend gesprek met de afdelingsvoorzitter of zijn/haar plaatsvervanger .

Deelnemerschap

Na het intakegesprek is er de mogelijkheid om enkele keren vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen om de sfeer en werkwijze te ervaren. 

Als jou de deelname goed bevallen is en jij daarna frequent deel blijft nemen aan de
bijeenkomsten zal je na 6 weken stemgerechtigd zijn binnen de vereniging TalentPlus.

 

 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff