De kracht van 50Plus

Geplaatst op 11-05-2017  -  Categorie: 025 Apeldoorn  -  Bron: Diversiteit in bedrijf

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de vraag: hoe kan instroom en behoud van werk voor 50-plussers op de werkvloer worden bevorderd? De focus ligt daarbij op langdurige werkloosheid onder ouderen. De reden daarvoor is dat ouderen niet vaker werkloos worden dan andere leeftijdsgroepen maar wel moeilijker aan een nieuwe baan komen als zij eenmaal werkloos zijn geworden. Onder langdurig werklozen zijn zij zwaar oververtegenwoordigd. Werkloze ouderen profiteren ook minder van het economisch herstel. Dat geldt zowel voor de kortdurende als de langdurende werkloosheid. Het CPB concludeert dan ook dat het hoge aandeel ouderen in de langdurige werkloosheid eerder een structureel dan een conjunctureel probleem is.