Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Geplaatst op 28-04-2016  -  Categorie: Nieuws Hoofdbestuur  -  Auteur: Dirk Westerhof  -  Bron: UWV rapportage april 2016

Arbeidsmarkt:

Het lijkt goed te gaan met de economie. In 2015 is een economische groei gerealiseerd van 2%. Gemakshalve vergeten we dat deze in belangrijke mate is veroorzaakt door de export groei. Dit geeft aan dat het in de landen om ons heen beter gaat dan in ons eigen land. In 2015 zijn er 76.000 banen bijgekomen. Dat lijkt veel maar er zijn nog altijd 200.000 banen minder dan in 2008. DE totale werkloosheid neemt af. Het consumenten vertrouwen in onze economie is ook in het eerste kwartaal negatief. Met name het aantal grote faillissementen waar onder V&D doen het vertrouwen geen goed. Het is bekend dat bij een negatief consumenten vertrouwen men de hand op de knip houdt, hetgeen weer een rem zet op de bestedingen en daarmee op verder economisch herstel.

Na een daling in januari 2016 is de werkloosheid weer verder teruggelopen. De optimistische geluiden van Asscher en Dijselbloem bleken voor onze doelgroep ongegrond. Dit geeft het beeld dat zij zich ook aan elke strohalm vastklampen. Terwijl wij van de politiek meer verwachten dan een strohalm.

Het aantal mensen wat aan het eind van hun WW doorstroomt naar de Bijstand is sterk stijgende. Was het in 2012 nog 22.000 in 2015 was dit al opgelopen naar 33.000. Voor onze doelgroep is het beeld nog dramatischer. 26% in 2013 naar 34% in 2015. De verwachting van het UWV is dat dit zich nu stabiliseert, maar waar is op gebaseerd is, is onduidelijk. Mijn verwachting is dat dit zich nog tenminste 2 jaar voortzet. En bij ongewijzigd beleid nog veel langer.

Nu we het toch over onze doelgroep hebben. John de Wolf, Voetbalmiljonair uit Rotterdam is benoemd als boegbeeld voor de 45+ werkzoekenden. Wij zijn teleurgesteld door zijn benoeming. Opnieuw is het een bevestiging dat de overheid de werkloosheid onder de 50+ groep ziet als een individueel probleem en niet als een maatschappelijk probleem.

In Maart 2016 is het aantal 50+ werkzoekenden met een WW uitkering verder gegroeid naar 216.300. dat is inmiddels 46% van totale aantal WW uitkeringen. Dat is weer een half % meer dan in januari . Er zijn in de eerste twee maanden 28.000 nieuwe WW gevallen ingestroomd en 23.000 uitgestroomd, waar van slechts 7000 door het vinden van werk. De overige door het bereiken van de maximale duur of onbekende reden.

Negatieve uitschieters: Positieve uitschieters

Rijmond 16.300 Gorinchem 1.500 Groot Amsterdam 12.100 Midden Holland 2.100 West Brabant 10.500 Rivierenland 2.900 Friesland 10.200 Gooi- en Vechtstreek 3.100

Van de door de uitzendbureaus toegezegde 30.000 banen voor 50+ er is slecht 8.000 gerealiseerd. En dan hebben we het wel qua leeftijd tussen de 50 en 55 jaar. Daarboven slechts een enkeling. Ook de duur van het uitzendwerk is zeer beperkt 68% hiervan is tot maximaal een half jaar.

 

 

Auteur: Dirk Westerhof Datum: 26 april 2016 Bron: UWV rapportage april 2016


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff