Een uitgebreide blik op de noordelijke arbeidsmarkt

Een uitgebreide blik op de noordelijke arbeidsmarkt

Geplaatst op 08-04-2019  -  Categorie: 500 Groningen

Een uitgebreide blik op de noordelijke arbeidsmarkt.

Op woensdag 3 april verzorgde Regina van der Werf van de Arbeidsmarkt Regio Groningen van het UWV een informatieve ochtend bij ons in het Poortershoes. Uit de eerste hand kregen we een uitgebreide presentatie over de situatie van de werkgelegenheid in het noorden van ons land.

Regina liet ons een aantal overzichtelijke sheets zien met de situatie per arbeidsmarktregio, met daarbij voor welke sectoren het grootste spanningsveld bestaat in vraag en aanbod van werk. Ook de belangrijkste oorzaken als frictiewerkloosheid, geografische discrepantie, opleiding, ervaring en vaardigheden, arbeidsvoorwaarden, beeldvorming, plotselinge toename van aanbod, technologische ontwikkelingen, seizoensinvloeden, leeftijd en motivatie kwamen voorbij.

Er werden twee manieren toegelicht om naar de arbeidsmarkt te kijken, vanuit de werkzoekenden en vanuit de werkgevers. Voor beide groepen vormt de mismatch in vraag en aanbod het probleem. Er zijn steeds meer moeilijk vervulbare vacatures, vooral in de sectoren zorg&welzijn, techniek, bouw en ICT. Ook het aantal vacatures in de economische en administratieve sector neemt inmiddels weer toe.
Daartegenover staat nog steeds een groot aantal werkzoekenden die echter niet voor de vacatures in aanmerking komen.

Hierin is opleiding natuurlijk belangrijk. Werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor scholing, dit kan via de adviseur werk van het UWV worden aangevraagd, maar hier zijn natuurlijk wel een aantal criteria aan verbonden, zoals zicht op een baan en de afweging nut/noodzaak versus rendement. Een voorbeeld hiervan is de IT Academy, waar wel een degelijk selectieproces aan ten grondslag ligt, dit om te grote uitval tijdens het opleidingstraject te beperken.
naamloos

Aan het eind van de ochtend was er uiteraard ruimte voor vragen vanuit de groep en kwamen onderwerpen als IOW en IAOW aan bod, ook belangrijk voor onze groep Talent Plussers. Daarnaast werd ook nog gewezen op de mogelijke financiële voordelen voor werkgevers bij het dienst nemen van WW-ers.
Ook kwam het Werkfestival ter sprake, momenteel wordt nagedacht over alternatieve mogelijkheden zoals inloopmiddagen en een meer branchegerichte benadering.

Een geslaagde ochtend met veel informatie!


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff