Fraude onderzoek UWV

Fraude onderzoek UWV

Geplaatst op 22-10-2018  -  Categorie: Home

FW: Fraude onderzoek UWV

 

namlepmet.traa.[antispam].@talentplus.nl

x

Paling, Fred (A.) <fred.paling@uwv.nl>

di 9 okt. 12:39 (13 dagen geleden)

aan namlepmet.traa.[antispam].@talentplus.nl

Geachte heer Tempelman,

 

Bedankt voor uw aanbod. In de brief van de minister kunt u zien welke vervolgacties er worden ingezet. Vooralsnog zie ik daarin geen aanknopingspunten om op uw aanbod in te gaan. Mocht er toch een aanleiding zijn om daarover nader in gesprek te gaan dan laten we dat weten.

 

Met vriendelijke groet,

Fred Paling
 
Raad van Bestuur 
__________________________________________
UWV
Raad van Bestuur
La Guardiaweg 94 - 114 te: 1043 DL AMSTERDAM
Locatie: gebouw C (AMSG2), 10e etage kamer 53
Postbus 58285 te: 1040 HG AMSTERDAM 
T (020) 687 51 55 
gnilap.derf.[antispam].@uwv.nl

 

 

Fraude onderzoek UWV

Aart Tempelman <aart.tempelman@talentplus.nl>

wo 26 sep. 13:17

aan Fred, Kees, Dirk, Jaap, Edward, bcc: Theo, bcc: Hans

Beste Fred,


Graag willen onze deelnemers jou helpen bij het oplossen van de door het programma Nieuwsuur gesignaleerde fraude gevallen binnen het UWV.
Onze deelnemers zijn voor het merendeel HBO/WO opgeleide werkzoekenden. Wij kunnen als buitenstaander onbevooroordeeld aan de slag.
We zijn graag bereid ons voor > 100% in te zetten voor het oplossen van deze kosten verslindende malversaties en we willen een actieve bijdrage leveren de ontstane negatieve beeldvorming over het UWV om te buigen.

De vrijkomende middelen willen we inzetten om de bij - en herscholingskosten van de nog steeds groeiende groep langdurig werkzoekende 45 Plussers te bekostigen. 

De bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen UWV WERKbedrijven en opleidingsinstituten zijn hiervoor bijzonder geschikt.

Hiermee bereiken we een stabilisatie cq daling van het volume van deze doelgroep en leveren we een positieve bijdrage in de als maar krapper wordende arbeidsmarkt.

We verwachten de Nederlandse economie hiermee werkelijk een dienst te bewijzen.

Daarenboven is 75% boven de 56 jr. en deze zijn tijdens hun inzet niet afhankelijk van schoolvakanties en/of kinderopvang. 
Onze TalentPlus deelnemers kunnen morgen van start!

Nog een aanbeveling:

Enkele UWV WERKbedrijven hebben bijgaande brief in de werkmap zitten en scoren met deze doorverwijzingen bijzonder goed! 

Is het een idee dit voorbeeld standaard bij alle UWV WERKbedrijven door te voeren?


Met belangstelling kijken we uit naar je reactie! 

 

Met vriendelijke groet,
 
Aart Tempelman MM,
Voorzitter TalentPlus
06-24334658 


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff