Gastspreker dr. Aart Bontekoning – een kort verslag

Gastspreker dr. Aart Bontekoning – een kort verslag

Geplaatst op 08-12-2017  -  Categorie: 230 Midden-Brabant

Op 8 december 2017 is een gezamenlijke bijeenkomst gehouden met onze collega’s van TP Breda. Gastspreker was Dr. Aart Bontekoning. Aanwezig waren ruim dertig deelnemers van de TP-afdelingen Midden-Brabant, Breda en Zeeland en enkele belangstellenden van buiten. Namens de landelijke vereniging was Aart Tempelman aanwezig. De strekking van het onderzoek van organisatiepsycholoog Bontekoning is de samenwerking binnen een organisatie van mensen uit verschillende leeftijdsgroepen, die hij als generaties aanduidt. Elk van deze generaties heeft een breedte van 15 jaren, te beginnen bij 1940. Grensjaren zijn 1955, 1970, 1985 en 2000. De allerjongste generatie, vanaf 2000, staat op het punt de arbeidsmarkt te betreden. Dominant is momenteel de generatie met geboortejaren 1955 tot 1970, met relatief veel leden en sterk vertegenwoordigd in de leidinggevende posities. De generatie van na 1985 heeft relatief veel last van demotiverende factoren in hun werkomgeving, resulterend in opvallend hoge percentages burnout. De jonge werknemers klagen over hiërarchische verhoudingen die verbetering van werkwijzen en kwaliteit van de arbeidsbeleving in de weg staan. Zij voelen zich niet voldoende gehoord. Aan te raden is, met jongere werknemers zo om te gaan als men de eigen kinderen thuis momenteel gewend is op te voeden: erbij betrekken, ideeën bespreken. Voor werkgevers kan als aantrekkelijk worden genoemd, de generatie 1955-1970 als coach in te zetten voor de jongere werknemers. Weliswaar hebben ook zij last van dezelfde vijf demotivatoren (of andersom bekeken motivatoren) als de jongeren, maar de ouderen kunnen met de weerstanden naar het lijkt beter omgaan en steun bieden, bijvoorbeeld om nieuwe ideeën in de organisatie te promoten. Oudere werkzoekenden kunnen hun verbindende en steungevende rol benadrukken als pluspunt van hun generatie. De bijeenkomst in Breda werd rond 16:00 uur besloten met hapjes en drankjes. Op YouTube zijn diverse filmpjes beschikbaar waarin Aart Bontekoning zijn bevindingen uiteenzet en illustreert.


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff