Makkelijk goede voorbeelden vinden? Oefen de Starr-methode.

Makkelijk goede voorbeelden vinden? Oefen de Starr-methode.

Geplaatst op 08-01-2019  -  Categorie: 090 Twente  -  Auteur: Marcel Tettero  -  Bron: Femke Beckers-B├╝hrmann

Makkelijk goede voorbeelden vinden? Oefen de Starr-methode.


Als je graag veel praat en over misschien onbelangrijke zaken teveel uitweidt dan kan de Starr-methode een goed gereedschap zijn om tot de kern te komen. Femke Beckers-Bührmann gaf daarover goede uitleg in onze eerste bijeenkomst van TalentPlus Twente van het nieuwe jaar in een vol lokaal van de bibliotheek Hengelo. Twee nieuwe bezoekers mochten wij verwelkomen.
"De kern van de Starr-methode is dat gedrag uit een recent verleden de beste voorspeller is voor toekomstig gedrag", zegt Femke Beckers-Buhrmann die de site Sollicitatiedokter aanhaalt. De taak van een personeelsfunctionaris is om de juiste persoon op de juiste plaats te zetten. "Hoe kun je beter iemands gedrag en prestaties voorspellen dan door te kijken naar zijn of haar gedrag en prestaties uit het verleden?"
Als de sollicitant concrete situaties beschrijft en hierbij aangeeft wat zijn of haar rol was, krijgt de interviewer een duidelijke profielschets. Deze profielschets legt hij naast het functieprofiel waaruit moet blijken of de sollicitant en de functie goed bij elkaar passen.
Femke Beckers werkt al twaalf jaar voor Randstad en ziet veel vacatures voorbijkomen. Zij adviseert nadrukkelijk voor een sollicitatiegesprek de Starr-methode thuis te oefenen met een vriend of vriendin. "Tijdens het gesprek kun je pakkende en duidelijke praktijkvoorbeelden noemen. Als je 'levend' maakt wat je zegt wordt dat zichtbaar in je mimiek. Maak iets concreet: 'Een boze klant kwam aan de balie klagen over de maten van een gordijn die hij zelf had doorgegeven. Hij schopte tegen de toonbank en vloekte. Ik heb hem gevraagd rustig te blijven anders bel ik de politie. Ik bleef goed naar hem luisteren en het is mij uiteindelijk gelukt de man tevreden te krijgen."
Een bezoeker van de workshop merkte op te vinden dat een sollicitatiegesprek altijd 'als vanzelf' gaat. "Maar denk je er ook aan concreet te worden", vraagt Femke Beckers. "Groot voordeel van de Starr-methode is dat je makkelijker met goede voorbeelden kan komen om iemand te kunnen raken. Doe gewoon je voordeel met Starr-methode."
Volgens Femke Beckers vragen overheden sollicitanten heel gericht uit over hun competenties. "Laat je niet verrassen."
Daarna vormden we kleine groepen van drie of vier personen. Nieuwkomer Hans, die 20 jaar in het buitenland werkte en na zijn ontslag terugkwam naar Nederland, vertelt een teamplayer te zijn in een lang verhaal, terwijl hij even later vertelt vooral alleen te werken en vanuit het buitenland telefonisch contact onderhield met de fabriek in België. Een keer per jaar vliegt hij voor vijf dagen naar zijn collega's in België.
Zijn advies van Anneke van TalentPlus is: hou het beknopt. Dat, dat en dat... en niet meer." Hans geeft onmiddellijk toe veel te praten en niet goed te weten wanneer te stoppen. "Dus blijf ik maar door vertellen." Femke Beckers die inmiddels in ons groepje meeluistert adviseert een eenvoudige vraag te stellen. "Heb ik zo voldoende verteld of begrijp je wat ik bedoel?"
Op de sollicitatiedokter.nl staat tot slot dat je de Starr-methode het beste inzet aan de hand van de vaardigheden en eigenschappen die nodig zijn voor de functie waarnaar je solliciteert. Het gesprek krijgt een positieve wending als je je geschiktheid voor de functie niet alleen duidelijk kunt verwoorden, maar ook kunt onderbouwen aan de hand van concrete voorbeelden. ("Zorg ervoor dat je voorbeelden hebt die aanspreken", zegt Femke Beckers.)
Kies uit het profiel drie of vier vaardigheden of eigenschappen waarvan jij denkt dat ze het belangrijkst zijn voor de functie. Beschrijf bij elke vaardigheid of eigenschap een toepasselijke (werk)situatie uit het recente verleden. Ga vervolgens na welke taak jij daarin had en welke acties jij hebt ondernomen. Welk resultaat heb je bereikt? En wat kan de sollicitatiecommissie gaan vragen?
Tips
Ken de inhoud van je sollicitatiebrief en je cv goed.
Bluf niet en vertel zeker geen leugens of halve waarheden.
Houd je verhaal kort en concreet.
Gebruik alleen voorbeelden uit het recente verleden.

 image1-1 

image3uu66

Tekst en foto's: Marcel Tettero


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff