NM006 Mail naar AVZ bij aanmelding/mutatie

Geplaatst op 24-02-2021

 

Logo small

Administratie

E admin@talentplus.nl 

W www.talentplus.nl 


Aan:      Afdelingsvoorzitter 

Betreft: Nieuw proeflid/ mutatie lidstatus

                                                 (LidNr.: )

 


Beste Afdelingsvoorzitter van afd.:

 

Deze automatische e-mail ontvangt je als signaal, dat er een aanpassing heeft plaatsgevonden in het RELATIEBEHEER van jullie afdeling.

 

Er is door de Administratie een mutatie verwerkt van een Lid dat zijn/haar lidmaatschapstatus heeft gewijzigd. 

 

Specifieke informatie 

Wilt je meer specifieke informatie over deze aanpassing, bekijk dan het "Status rapport.

Ga hiervoor naar de website van TP

Selecteer menuoptie LEDEN.

Na inloggen, selecteer BESLOTEN PAGINA’s

Vervolgens de map: 01 INFO VOOR AFDELINGEN.

In deze map staan de rapportages die jou afdelingsbestuur helpen bij relatiebeheer (RELATIES en STATUS). Deze gegevens komen uit de ledenkaarten van jullie afdeling en worden iedere 24 uur (’s nachts 0 uur) automatisch bijgewerkt.

Het is ook mogelijk gegevens van leden terug tevinden onder "LEDEN ZOEKEN LEDEN" op de Leden pagina.

 

Afdeling:               

 

Naam:                   

Telefoon:               

E-Mail:                  

Geboortedatum:     

Adres:                  

Plaats:                 

Beroep:                

URL LinkedIn:       

 

 

Inschrijfdatum:     

Startdatum               (Proeflidmaatschap ivm 6 weken doorloptijd)

Soortlid:                  *

Datum Ambassadeur:

 

Stopdatum:           

 

      

TP gevonden door   

Naam                     

 

 

 

 

* Indien inschrijving nieuw proeflidmaatschap is:

  • De Afdelingsvoorzitter moet dan binnen vijf werkdagen telefonisch contact met de proefpersoon opnemen.
  • De afdelingsvoorzitter kan de proefpersoon uitnodigen voor een intakegesprek.
  • ter voorbereiding hierop, het CV opvragen.
  • In het intakegesprek wordt getoetst of
  • de verwachtingen overeenkomen met de doelen en werkwijze van TalentPlus
  • de TalentPlus uitgangspunten voor géén blokkade voor lidmaatschap zijn betreffende: het programma, statuten, gedragscode, netwerkactiviteiten via LinkedIn, machtiging voor automatische incasso.
  • De afdelingsvoorzitter nodigt de proefpersoon uit om (kosteloos) minimaal 2 bijeenkomsten bij te wonen

  • Als het bezoeken van deze 2 bijeenkomsten wederzijds goed is bevallen en uiterlijk binnen 6 weken na de inschrijfdatum, heet de afdelingsvoorzitter u welkom als deelnemer.

  • De proefpersoon moet binnen 6 weken, als hij lid wil worden, zijn proefabonnement omzetten in een deelnemersabonnement, na 6 weken vervalt het proefabonnement automatisch. De proefpersoon ontvangt 2 weken en 1 week voor het verstrijken van de proefperiode een herrinnering meet een cc naar de afdeling
  • Na het inschrijven als deelnemer via de website ontvangt de deelnemer hiervan een bevestiging met cc naar de afdeling.

Veel succes en vriendelijke groet, 

Administrateur TalentPlus

 24-07-2024


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff