Overleg TalentPlus met UWV Directie

Overleg TalentPlus met UWV Directie

Geplaatst op 05-11-2017  -  Categorie: Nieuws Hoofdbestuur

Logo small

Overleg TalentPlus met UWV Directie

 

Op donderdag 12 oktober jl. is er door een afvaardiging van het hoofdbestuur een vervolg overleg gevoerd met Tof Thissen en de directeur UWV Amsterdam.

 

De heer Thissen is verantwoordelijk voor alle UWV Werkpleinen in héél Nederland.

 

Zijn antwoord op onze eerste vraag van 22 februari 2017, waarbij hij heeft toegezegd warm voorstander te zijn van samenwerking met zelfhulpgroepen, is nu, driekwart jaar later in principe nog steeds hetzelfde, maar wel wat genuanceerder.

 

In de diverse door het UWV georganiseerde trainingen worden volgens de heer Thissen de deelnemers geïnformeerd vooral te kijken naar zelfhulpgroepen zoals TalentPlus, Jobrotary, De Broekriem en de diverse netwerk cafés.

 

Verder stelt hij dat de overheid de re-integratie markt verder heeft versoberd. Er is géén budget meer voor wat dan ook. Gelukkig komt het één op één gesprek weer terug, naast de bestaande digitale werkmap. 

Er is géén re-integratie budget méér beschikbaar en het gaat volgens de cijfers uitstekend met de terugloop van het aantal 50Plussers in de WW!

Cijfermatig is dat juist geeft TalentPlus aan. Na beëindigen van opgebouwde WW rechten stroomt immers iedereen uit de UWV telling, Dit is echter een gevolg van de geldende WW regeling en niet gebaseerd op resultaten van re-integratie inzet of prestatieresultaten. Dat het totaal aan Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) niet in deze cijfers zijn opgenomen is geen probleem van het UWV stelt de heer Thissen. De Nuggers horen volgens de heer Thissen bij de Gemeenten thuis en die moeten dit maar oplossen!

Ook is hem bekend dat 5/6 van de Nuggers nooit meer aan het werk komt.

 

Hij was aangenaam verrast met het voorbeeld UWV Venlo (er zijn door het UWV 480 informatiebrieven over TalentPlus in de digitale werkmap van onze doelgroep geplaatst) en hij snapt dat het verschil in de werkwijze van de diverse UWV vestigingen in het land voor TalentPlus onbegrijpelijk is. 

 

De heer Thissen heeft toegezegd, dat er één beleid moet zijn uitgewerkt en zegt de datum 1 januari 2018 toe om met deze beleidsrichtijn voor de diverse UWV vestigingen te komen.

 

Feitelijk keurt hij daarmee de werkwijze van UWV Venlo af: een brief verspreiden door het UWV over TalentPlus zonder kwaliteitskeurmerk kan volgens de heer Thissen niet.  

 

De vraag die hier speelt is wie de kwaliteit van de zelfhulpgroep borgt als dit landelijk wordt doorgevoerd?

 

De heer Thissen stelt dat er maar één klacht uit het veld naar de politiek hoeft te komen en de Minister stelt hem al vragen. Daar heeft hij geen zin in.

 

De door TalentPlus aangedragen oplossing om in een open te klikken map alle zelfhulpgroepen informatief te benoemen met uitsluiting van een kwaliteitskeurmerk (er zijn ons weinig zelfzorgorganisaties bekend die over een kwaliteitskeurmerk beschikken) werd afgewezen.

 

Verdere afspraken hebben we niet kunnen maken met de heer Thissen. 

 

Kortom, het was een aardig gesprek met aardige mensen, maar we zijn er als TalentPlus niks mee opgeschoten.

Het UWV hecht meer aan procedurele aspecten dan aan het via zelforganisaties terugdringen van de werkloosheid. De eigen belangen van het UWV als uitvoeringsorganisatie staan voorop en prevaleren om moverende redenen boven re-integratie resultaten. Jammer! 

 

In het na-gesprek hebben we als TalentPlus geconcludeerd dat:

  • we de goede contacten moeten vasthouden eventuele resultaten op waarde moeten schatten;
  • trekken aan een dood paard zinloos is
  • we andere kanalen moeten ontwikkelen om onze instroom veilig te stellen
  • vooral door moeten blijven gaan met het regelmatig publiceren van onze resultaten: instroom versus uitstroom per afdeling
  • we ons toch moeten blijven inspannen betere cijfers boven water te krijgen met name over volumeontwikkeling bijstand na WW, IAOW en Nuggers

 


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff