Verslag van de Controle Commissie over 2022

Verslag van de Controle Commissie over 2022

Geplaatst op 10-07-2023  -  Categorie: Nieuws Hoofdbestuur  -  Auteur: Willem Verhagen
Begin mei 2023 heeft de Controle Commissie (CoCo) aan de AVO verslag uitgebracht over haar onderzoek naar de gang van zaken binnen TalentPlus in 2022 en in het bijzonder de financiële verslaglegging over dat jaar. De CoCo gaat akkoord met de inhoud en strekking van de aangeleverde financiële jaarstukken 2022.
Ten aanzien van het lopende jaar 2023 staat de CoCo positief tegenover het feit dat het bestuur van start is gegaan met een begroting die aanzienlijk prudenter is dan die voor 2022, edoch nog wel steeds verlieslatend.
Tot slot zijn de commissieleden van mening dat er goed werk is verricht".

 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff