Verslag van gesprek tussen delegatie van TalentPlus en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van gesprek tussen delegatie van TalentPlus en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geplaatst op 01-04-2018  -  Categorie: Home  -  Auteur: Aart Tempelman

20-02-2018

Beste allemaal,

Vanmiddag bijna twee uur gesproken met beleidsmedewerker ouderen beleid min. SZW. Aanwezig waren Anneke Reitsma, voorzitter TalentPlus Twente en Dirk Westerhof, vicevoorzitter TalentPlus en ondergetekende.

Betrokkene meldde ca. 11 jaar bij het ministerie SZW te werken, waarvan 1,5 jaar in de huidige functie. Zijn collega was ivm ziekte afwezig.

In het voorstel rondje werd duidelijk dat betrokkene kennis heeft van alle in-outs van de ouderengroep. Besloten werd de veelheid aan onderwerpen te beperken tot:

- Generatiemanagement en de positie van de doelgroep - Een leven lang leren en hoe dit handen en voeten krijgt bij de werkzoekende 50-Plusser

Generatiemanagement: een voor betrokkene relatief onbekend onderwerp.

Het boek door Aart Bontekoning geschreven " Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties." was nieuw. We hebben globaal uitgelegd wat de strekking van dit verhaal inhoudt. Toegezegd binnen drie weken de voordelen van 50-Plusser mbt Generatiemanagement te presenteren ( Aart B. heeft me vooraf gebeld en toegezegd binnenkort met een samenvatting te komen )

Betrokkene geeft aan dat het CBS actuele informatie geeft over mensen die in de WW zitten. Medewerkers dienen regie over eigen loopbaan te hebben.

Een leven lang leren en hoe dit handen en voeten krijgt bij de werkzoekende 50-Plusser. ( Kabinetsbeleid )

De gedachte hierachter is, dat de werkzoekende die een nieuwe baan zoekt, met een aanvullende passende en op maat verzorgde aan/bij scholing aantrekkelijker wordt voor de arbeidsmarkt. Hiervan zijn talloze voorbeelden bekend. Op zich is betrokkene hierover positief.

Min. SZW is aan het kijken hoe ze de werkgevers kunnen verplichten om leeftijdsgericht beleid/ management te ontwikkelen. En daarin bij de werkgevers eigen verantwoordelijkheid af te “dwingen” . Het initiatief van de ambachtsacademie wordt door min. SZW toegejuicht. Min. SZW vraagt om eigen initiatieven vanuit het veld. Bijv. Iemand die bezig is een app te ontwikkelen voor werkzoekende met matchende partijen! Investeren in opleidingen met een goed studieadvies is mogelijk een oplossing. Als voorbeeld wordt genoemd een uitzendbureau “ Talent for Service” uit Eindhoven. Zij betalen de studie en verhalen dit bij de werkgevers. Min. SZW is bezig met het ontwikkelen van een concept oriëntatiedagen waarbij mensen in de WW bijv. maximaal 2 weken stage kunnen lopen bij een werkgever. De studiefinanciering die er is voor mensen tot 56 jaar dekt niet de oudere groep. Dit heeft te maken met de mogelijkheid van het terug te betalen studiegeld. De groep mensen tussen 30 en 45 jaar zijn in trek bij werkgevers. De te jonge en te oude medewerkers vallen nu buiten de boot.

Zolang de 50-Plusser nog WW gerechtigd is, beschikt het UWV over instrumenten om aan deze behoefte
tegemoet te komen. Maar voor Bijstand, NUGGERS en ZZP-ers met een (te) laag inkomen, is "een leven lang leren" niet beschikbaar. Gemeenten voeren hun eigen re-integratie beleid en hier gaat SZW met een grote boog omheen.

Voor Bijstandgerechtigden, NUGGERS en ZZP-ers met een (te) laag inkomen is er NIETS geregeld. Volgens betrokkene is deze groep ca. 80.000 - 100.000 personen groot.

Volgens TalentPlus een groep die op dit moment het zonder extra hulp niet redt! ( armoede val en sociaal/maatschappelijke ontsporing ) Maar wel een omvang heeft, die het verdient, actief hulp te organiseren.

Volgens betrokkene is de politiek hier aan zet. Vanuit het ministerie is deze hulp NIET beschikbaar. Min. SZW bemoeit zich niet met de gemeentes hoe ze het zouden moeten doen.

Gemeenten mogen hier zelf over beslissen. Gemeente Amsterdam, Rotterdam en Alkmaar zijn mooie initiatieven ontwikkeld.

Inmiddels is het beleid bij het UWV zo aangepast, dat nieuwe gevallen zoveel mogelijk worden tegengegaan.

Maar voor diegene, die nu in de WW-pijplijn zit, wordt NIET geholpen. Er is geen beleid voor ontwikkeld.

Het magazine van DMW Groep besproken als nieuw instrument om met beslissers in contact te komen. Marketing concept, Darracq programma + brochure, wordt door betrokkene omarmt.

Budget om een magazine zoals van DMW Groep voor TalentPlus 4 x per jaar te ondersteunen is er niet.

N.B. Zijn advies: Weg van de traditionele CV instuur methode die uiteindelijk tot niets lijdt!

Volgens Betrokkene is het in veelvoud solliciteren op de traditionele wijze weinig tot niet effectief.

De kaartenbak en het eigenaarschap hiervan:

Via een wollig verhaal werd "om de hete brij heen gedraaid" Maar op basis van gezond verstand: de kaartenbak is van ons allemaal indien de inzet hiervan gericht is op reductie. Maar of dit in het kader van nieuwe wetgeving nog mag, wordt betwijfeld. De betrokkene wordt vooraf (nog) niet gevraagd of het akkoord is persoonlijke informatie door te geven aan zelfhulpgroepen.

Gelukkig zijn er nog enkele UWV -Werkbedrijf kantoren, die zich constructief opstellen. Helaas zijn UWV-Werkbedrijf kantoren, die niet willen meewerken met ondersteuning van zelfhulp verenigingen zoals TalentPlus, niet aan te pakken en/of tot andere gedachten te brengen. Kennelijk zijn in de uitvoering de ca. 35 UWV-Werkbedrijf kantoren, autonoom.

Anneke stelde tot slot de vraag, of ze met betrokkene mocht Linken.

Het antwoord was positief. betrokkene maakte hierbij wel de opmerking dat zijn profiel waarschijnlijk niet aan mijn criteria zal voldoen! Hierop heb ik aangeboden + uitgelegd dat ik binnen een week voor een 0-meting zal zorgen. Hiermee bied ik hem de gelegenheid z'n profiel te updaten.

Afgesproken is: - Aart regelt blad met USP's generatiemanagement binnen drie weken

- Aart regelt een LinkedIn 0-meting voor betrokkene
Volgende bespreking over zes maanden om voortgang te bespreken Er is geen subsidie of financieel potje beschikbaar. Deze zijn al geoormerkt. Op Facebook is een site: community uit ervaring. Ook komen er weinig initiatieven vanuit het noorden / oosten. Na Zwolle houdt het op. Min. SZW moedigt zeker aan om met initiatieven te komen. Het laaghangende fruit moet nog even blijven hangen. Oplossing zijn (nog) niet voor handen.

Aart Tempelman MM, Voorzitter TalentPlus 06-24334658


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff