WW en voordelen voor werknemers en werkgevers.

WW en voordelen voor werknemers en werkgevers.

Geplaatst op 26-07-2019  -  Categorie: Algemeen

WW en voordelen voor werknemers en werkgevers.

 

 1. LOONKOSTENVOORDELEN = LKV
 2. PROEFPLAATSINGEN
 3. OPLEIDING TIJDENS WW-UITKERING

----------------------------------------------------------------------------

 1. Loonkostenvoordeel 56-plussers

Doelgroepen LKV

Maximaal LKV

Oudere werknemers (56 jaar en ouder)

 

€ 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar.
Dit kan maximaal 3 jaar.

Te innen door de werkgever.

Er moet binnen 3 mnd na indiensttreding een doelgroepenformulier worden ingevuld en verstuurd.

 

 1. Proefplaatsing

Als iemand een WW heeft en als er getwijfeld wordt of hij/zij geschikt is voor de functie dan is er een proefplaatsing mogelijk.

Voorwaarden voor een proefplaatsing:

 • U heeft de bedoeling dat u de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal 6 maanden aanbiedt. 
 • Het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal uren  als de proefplaatsing. 
 • U sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.
 • De werknemer heeft een uitkering van UWV.

Extra voorwaarden voor een werknemer met een WW-uitkering

Voor een werknemer met een WW-uitkering gelden extra voorwaarden. De werknemer: 

 • moet minimaal 3 maanden werkloos zijn; 
 • komt zonder hulp moeilijk aan werk. 

Is de werknemer korter dan 3 maanden werkloos? Dan verwachten wij dat hij zonder hulp werk kan vinden. Er gelden enkele uitzonderingen als de werknemer:

 • jonger is dan 27 jaar en geen startkwalificatie heeft. 
 • voor zijn WW-uitkering langere tijd een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg. En hij kan niet meer kan werken in zijn oude functie.

Er moet toestemming gevraagd worden voor proefplaatsing en een aanvraag worden gedaan. Zie verder uwv.nl

 1. Opleiding doen tijdens WW

Transitievergoeding

Als je werkloos bent en de werkgever heeft het initiatief tot ontslag genomen na een dienstverband van 24 maanden of langer, dan ontvang je een transitievergoeding. Deze vergoeding kun je gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. Daar is deze vergoeding voor bedoeld. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Levenlanglerenkrediet

 

Iedereen tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Aanvragen bij DUO.

Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van studiekosten geldt een drempel van € 250,00 per persoon. De aftrekbare kosten boven deze drempel mag je aftrekken (wat aftrekbaar is vind je op de site van de belastingdienst).

 

Leer-werktrajecten. Zie stedenvierkant.lerenenwerken.nl

Werkgevers kunnen subsidies aanvragen voor praktijk- of leerwerkplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Het max is € 2700,-- er gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Dit betreft vaak opleidingstrajecten in de zorg voor verzorgende, helpenden, verpleegkundigen en ook voor werk in de logistiek, autotechniek, beveiliging, audicien, bloemist, apothekersassistent, facilitair medewerker, doktersassistent en nog veel meer. Soms moet je zelf een leerbedrijf zoeken, soms zoekt het leerbedrijf leerlingen.

 

Ontwikkeladvies

Als je gedeeltelijk een WW-uitkering hebt en minimaal 12 uren betaald werk verricht en 45 jaar en ouder bent, kun je gebruik maken van een gratis ontwikkeladvies. Dit is een subsidieregeling van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid en is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren. De regeling loopt tot 11 januari 2020. Het Ontwikkeladvies stelt werkenden in staat om met behulp van een loopbaanadviseur een beter beeld te krijgen van hun ‘arbeidsmarkt-fitheid’. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 600,-- gekoppeld, aan te vragen door de begeleidende loopbaanadviseur. Deze regeling is ook opengesteld voor ZZP-ers. Meer informatie op uitvoeringvanbeleidszw.nl


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff