Wijziging huishoudelijk reglement

Wijziging huishoudelijk reglement

Geplaatst op 25-07-2023  -  Categorie: Nieuws Hoofdbestuur  -  Auteur: Albert Scheffer  -  Bron: Albert Scheffer

Wijziging Huishoudelijk Reglement Vereniging TalentPlus.

Zoals in de nieuwsflits van 18 mei al gemeld zijn de statuten van onze vereniging per 10 mei 2023 gewijzigd. Daardoor werd het ook noodzakelijk ons Huishoudelijk Reglement aan te passen.

Frank Meijer  - in zijn hoedanigheid als Voorzitter van de afdeling Nijmegen – heeft deze opdracht op zich genomen. Al snel kwam hij tot de conclusie dat het beter was – in plaats van een aanpassing – het Huishoudelijk Reglement volledig te herschrijven om zo overlap met de nieuwe statuten te vermijden. Het resultaat is een goed leesbaar compact stuk van slechts 4 pagina’s.  Na een aantal interne consultatierondes is op de AVO van 3 juli het nieuwe Huishoudelijk Reglement aangenomen.  Inmiddels is het ook op de website geplaatst. Wil je meer weten neem dan gerust contact op met het bestuur via het contactformulier.

Daarmee is het stuk “Vernieuwing van de Administratieve Organisatie van de Vereniging TalentPlus”  succesvol afgerond en kunnen we ons nu volledig gaan richten op twee cruciale punten:

  1. Verhogen van de instroom van nieuwe deelnemers.
  2. Verkrijgen van een sluitende begroting met een positief jaarresultaat.

Met vriendelijke groet,

Albert Scheffer

Voorzitter Vereniging TalentPlus

 


 
logo-talentplus

Info

KvK: 41100707

's-Hertogenbosch

Ere Leden

Dhr. François Adang

Dhr. Frits Knijff